Tủ cất giữ Holder máy phay Tủ cất giữ Holder máy phay
Tủ đựng vật tư đồ nghề Tủ đựng vật tư đồ nghề
Bàn thí nghiệm cksg Bàn thí nghiệm cksg
Xe đẩy hàng cksg Xe đẩy hàng cksg
Vỏ kiosk cksg Vỏ kiosk cksg
Tủ vật tư Tủ vật tư
Tủ đựng hoá chất chống cháy cksg - FM114 Tủ đựng hoá chất chống cháy cksg - FM114
Tủ đựng hoá chất chống cháy cksg - FM83 Tủ đựng hoá chất chống cháy cksg - FM83
Tủ đựng hoá chất chống cháy cksg - FM340 Tủ đựng hoá chất chống cháy cksg - FM340
Tủ chứa bình khí chống cháy nổ Tủ chứa bình khí chống cháy nổ
Kệ trung tải 4 tầng Kệ trung tải 4 tầng
Đế gắn ty hơi dùng nâng hạ ghế Đế gắn ty hơi dùng nâng hạ ghế
Quạt hút chịu Acid Quạt hút chịu Acid
Quạt thổi ly tâm Quạt thổi ly tâm
Tủ đựng hoá chất chống cháy Tủ đựng hoá chất chống cháy
Tủ cá nhân, tủ Locker cksg-4111 Tủ cá nhân, tủ Locker cksg-4111