Tem dán chú thích Tem dán chú thích
Tem dán dễ vỡ,  chống hàng giả bảo hành Tem dán dễ vỡ, chống hàng giả bảo hành
Tem in nhiệt cao tem điện tử Tem in nhiệt cao tem điện tử
Tem nhãn chống dễ vỡ, niêm phong chống hàng giả Tem nhãn chống dễ vỡ, niêm phong chống hàng giả
Tem in mã vạch Tem in mã vạch
Tên nhãn logo chấm màu đủ  màu sắc 38k/gói Tên nhãn logo chấm màu đủ màu sắc 38k/gói
Tem nhãn logo chấm màu đủ màu sắc 54k/gói Tem nhãn logo chấm màu đủ màu sắc 54k/gói
Tem in mã vạch điện tử chịu nhiệt Tem in mã vạch điện tử chịu nhiệt
Tem nhãn tròn màu gốm , đủ màu sắc thiết kế theo yêu cầu KT 100*60mm/789000/3000 trang Tem nhãn tròn màu gốm , đủ màu sắc thiết kế theo yêu cầu KT 100*60mm/789000/3000 trang
Tem dán hàng hóa, niêm phong , chống vỡ,  chống giả Tem dán hàng hóa, niêm phong , chống vỡ, chống giả
Tem mã vạch sử dụng cho tất cả các loại trang sức thiết kế theo yêu cầu Tem mã vạch sử dụng cho tất cả các loại trang sức thiết kế theo yêu cầu
Nhãn nhiệt độ cao PET Nhãn nhiệt độ cao PET
Tem nhãn chống dễ vỡ,  chống hàng giả thiết kế theo yêu cầu Tem nhãn chống dễ vỡ, chống hàng giả thiết kế theo yêu cầu
Tem nhãn chống dễ vỡ, chống hàng giả Tem nhãn chống dễ vỡ, chống hàng giả
Nhãn Mỹ Phẩm thiết kế theo yêu cầu 820k/3000 trang Nhãn Mỹ Phẩm thiết kế theo yêu cầu 820k/3000 trang
Nhãn mỹ phẩm thiết kế theo yêu cầu 820k/3000trang Nhãn mỹ phẩm thiết kế theo yêu cầu 820k/3000trang