Nhãn Mỹ Phẩm thiết kế theo yêu cầu 820/3000 trang Nhãn Mỹ Phẩm thiết kế theo yêu cầu 820/3000 trang
Tem trắng tự in máy kT:80*60 mm /75k/cuộn Tem trắng tự in máy kT:80*60 mm /75k/cuộn
Tem trắng tự in máy kT:90*60 mm /75k/cuộn Tem trắng tự in máy kT:90*60 mm /75k/cuộn
Màng nhựa PP 60k/kg Màng nhựa PP 60k/kg
Tem nhãn tròn dán nắp keo cao su thiết kế theo yêu cầu Tem nhãn tròn dán nắp keo cao su thiết kế theo yêu cầu
Tem in giá tiền thiết kế theo yêu cầu 12k Tem in giá tiền thiết kế theo yêu cầu 12k
Nhãn thể quần áo thiết kế theo yêu cầu Nhãn thể quần áo thiết kế theo yêu cầu
Tem nhãn dán hậu cần vận chuyển , chuyển phát Tem nhãn dán hậu cần vận chuyển , chuyển phát
Băng keo che ánh sáng 6.360k / Cuộn Băng keo che ánh sáng 6.360k / Cuộn
Tem in nhiệt không cần dùng mực 38k/cuộn Tem in nhiệt không cần dùng mực 38k/cuộn
Nước giặt bell đức can 10 l Nước giặt bell đức can 10 l
Chai nhựa pet 330ml Chai nhựa pet 330ml
Nem hải sản Nem hải sản
Kem kích trắng body vitamin b10 Kem kích trắng body vitamin b10
Sò lông Sò lông
Tuyển npp ngành sơn nước Tuyển npp ngành sơn nước