MEN VI SINH LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS MEN VI SINH LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS
Yeast Cell Wall - Vách tế bào nấm men cho thủy sản Yeast Cell Wall - Vách tế bào nấm men cho thủy sản
Khoáng MgCl2.6H2O dạng vảy cho tôm cá, nhập khẩu Ấn Độ Khoáng MgCl2.6H2O dạng vảy cho tôm cá, nhập khẩu Ấn Độ
Sóng nhựa cao 31 cm, sóng nhựa đựng trái cây, rổ nhựa đựng hải sản / 0963.839.593 Sóng nhựa cao 31 cm, sóng nhựa đựng trái cây, rổ nhựa đựng hải sản / 0963.839.593
MEN VI SINH ĐƠN DÒNG BACILLUS MEGATERIUM MEN VI SINH ĐƠN DÒNG BACILLUS MEGATERIUM
OXY GIÀ (Hydrogen peroxide) - Cung cấp oxy hòa tan cho ao nuôi tôm cá OXY GIÀ (Hydrogen peroxide) - Cung cấp oxy hòa tan cho ao nuôi tôm cá
Mucopro Liquid - Đạm thủy phân dạng nước cho tôm cá Mucopro Liquid - Đạm thủy phân dạng nước cho tôm cá
Men Bacillus Coagulans - Hỗ trợ đường ruột, tăng cường miễn dịch tôm cá Men Bacillus Coagulans - Hỗ trợ đường ruột, tăng cường miễn dịch tôm cá
MEN VI SINH BACILLUS CLOSTRIDIUM BUTYRICUM MEN VI SINH BACILLUS CLOSTRIDIUM BUTYRICUM
EDTA HÀ LAN HÀNG SẴN TẠI KHO EDTA HÀ LAN HÀNG SẴN TẠI KHO
Cung cấp Enzym Protease giúp làm sạch môi trường nước Cung cấp Enzym Protease giúp làm sạch môi trường nước
Cung cấp men vi sinh Streptococcus faecalis hõ trợ chăn nuôi thủy sản Cung cấp men vi sinh Streptococcus faecalis hõ trợ chăn nuôi thủy sản
DCP (Dicalcium Phosphate) cung cấp Canxi giúp tôm mau cứng vỏ DCP (Dicalcium Phosphate) cung cấp Canxi giúp tôm mau cứng vỏ
Khoáng Kẽm hữu cơ, Kẽm chelate giúp tăng khả năng vận chuyển CO2 trên tôm cá Khoáng Kẽm hữu cơ, Kẽm chelate giúp tăng khả năng vận chuyển CO2 trên tôm cá
Chloramin B - Khử trùng nước và dụng cụ trong ao nuôi thủy sản Chloramin B - Khử trùng nước và dụng cụ trong ao nuôi thủy sản
Bán Cao khô Rau má giúp tăng cường đào thải độc tố cho vật nuôi Bán Cao khô Rau má giúp tăng cường đào thải độc tố cho vật nuôi