CÂN ĐIỆN TỬ TÍNH TIỀN QUA - 30KG CÂN ĐIỆN TỬ TÍNH TIỀN QUA - 30KG
Cân Thủy Sản CUB - 1,5Kg- 3Kg- 7,5Kg- 15Kg- 30Kg Cân Thủy Sản CUB - 1,5Kg- 3Kg- 7,5Kg- 15Kg- 30Kg
CÂN BÀN GHẾ NGỒI DIGI28SS - 60KG 100KG 150KG 200KG 300KG CÂN BÀN GHẾ NGỒI DIGI28SS - 60KG 100KG 150KG 200KG 300KG
Cua Năm Căn - Cà Mau Cua Năm Căn - Cà Mau
Cân Điện Tử FEH : 1KG 3KG 5KG Cân Điện Tử FEH : 1KG 3KG 5KG
Tôm loại 2 Tôm loại 2
Ghẹ loại 2 Ghẹ loại 2
Ghẹ tươi sống ...ghẹ ngạt đều có Ghẹ tươi sống ...ghẹ ngạt đều có
Tôm hùm tươi sống ... tôm hùm ngạt Tôm hùm tươi sống ... tôm hùm ngạt
Tôm càng Bến Tre bao ăn từng con Tôm càng Bến Tre bao ăn từng con
Tôm sú Tôm sú
Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại hải sản. Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại hải sản.
đặc sản miền tây đặc sản miền tây
KHÔ CÁ LÓC RÚT XƯƠNG KHÔ CÁ LÓC RÚT XƯƠNG
Tôm đông lạnh, cá ngừ đóng hộp đông lạnh Tôm đông lạnh, cá ngừ đóng hộp đông lạnh
Hải Sản Tươi Sống,HÀU,ỐC HƯƠNG ,ĐIỆP, ỐC MỠ, CÀNG ... Hải Sản Tươi Sống,HÀU,ỐC HƯƠNG ,ĐIỆP, ỐC MỠ, CÀNG ...