Tủ hồ sơ văn phòng cksg_3202 Tủ hồ sơ văn phòng cksg_3202
Tủ đựng dung môi có thể cháy loại 2 cửa Yakos_CCE-030-BA-A Tủ đựng dung môi có thể cháy loại 2 cửa Yakos_CCE-030-BA-A
 Tủ đựng hóa chất chống cháy cksg_FM340 Tủ đựng hóa chất chống cháy cksg_FM340
Tủ đựng hóa chất chống cháy cksg_FM170 Tủ đựng hóa chất chống cháy cksg_FM170
Tủ đựng hóa chất chống cháy cksg_FM114 Tủ đựng hóa chất chống cháy cksg_FM114
 Tủ đựng hóa chất chống cháy loại 1 cửa cksg_FM204 Tủ đựng hóa chất chống cháy loại 1 cửa cksg_FM204
Tủ đựng hóa chất chống cháy cksg_FM83 Tủ đựng hóa chất chống cháy cksg_FM83
Tủ đựng hóa chất chống cháy cksg_FM57 Tủ đựng hóa chất chống cháy cksg_FM57
Bàn thao tác /workbench cksg_6203 Bàn thao tác /workbench cksg_6203
Bàn thao tác cơ khí/ workbench cksg_6206 Bàn thao tác cơ khí/ workbench cksg_6206
Bàn thao tác/workbench cksg_6204 Bàn thao tác/workbench cksg_6204
Bàn thao tác /workbench cksg_6201 Bàn thao tác /workbench cksg_6201
 Bàn thao tác /workbench cksg _6205 Bàn thao tác /workbench cksg _6205
Tủ đựng dụng cụ vật tư cksg_2301 Tủ đựng dụng cụ vật tư cksg_2301
 Tủ chứa dụng cụ đồ nghề cksg_3201 Tủ chứa dụng cụ đồ nghề cksg_3201
Tủ chứa dụng cụ đồ nghề cksg_2101 Tủ chứa dụng cụ đồ nghề cksg_2101